Ūdenssaimniecības tarifs

Spēkā no 2021.gada 1.aprīļa


   • Ūdensapgāde - 1,17 EUR/m3 bez PVN

   • Sadzīves kanalizācija - 1,55 EUR/m3 bez PVN

Ūdenssaimniecības tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.7 (protokols Nr.4,4.p.) "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifiem".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.7.

Kā tiek izskatīts un apstiprināts ūdenssaimniecības tarifs?

Siltumapgādes tarifi

Spēkā no 2022.gada 1.maija

 • Kocēnu ciems - 62.09 EUR/MWh bez PVN


Siltumapgādes tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.56 (protokols Nr.15,1.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.56.


Spēkā no 2022.gada 1.marta

 • Bērzaines ciems - 79,29 EUR/MWh bez PVN


Siltumapgādes tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022.gada 10.februāra lēmumu Nr.28 (protokols Nr.6,5.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.28.

Spēkā no 2021.gada 1.novembra

     • Kocēnu ciems - 58,22 EUR/MWh bez PVN

     • Rubenes ciems - 62,70 EUR/MWh bez PVN

     • Vaidavas ciems - 67,04 EUR/MWh bez PVN

     • Zilākalna ciems - 55,18 EUR/MWh bez PVN

Siltumapgādes tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021.gada 13.septembra lēmumu Nr.96 (protokols Nr.36,2.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.96.

Kādas izmaksas iekļauj siltumapgādes tarifā?

Siltumapgādes tarifi

Spēkā līdz 2022.gada 30.aprīlim

     • Kocēnu ciems - 58,22 EUR/MWh bez PVN

Siltumapgādes tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021.gada 13.septembra lēmumu Nr.96 (protokols Nr.36,2.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.96.

Ūdenssaimniecības tarifs

Spēkā līdz 2021.gada 31.martam


   • Ūdensapgāde - 0,89 EUR/m3 bez PVN

   • Sadzīves kanalizācija - 1,24 EUR/m3 bez PVN


Ūdenssaimniecības tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2017.gada 22.februāra lēmumu Nr.19 (protokols Nr.8,1.p.) "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifiem". Tarifs spēkā no 2017.gada 1.aprīļa.

Detalizēta informācija par apstiprināto ūdenssaimniecības tarifu pieejama SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.

Kā tiek izskatīts un apstiprināts ūdenssaimniecības tarifs?

Siltumapgādes tarifi

Spēkā līdz 2022.gada 28.februārim

Siltumapgādes tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.155 (protokols Nr.51,3.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.155.

Siltumapgādes tarifi

Spēkā līdz 2021.gada 31.oktobrim

Siltumapgādes tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.155 (protokols Nr.51,3.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.155.

Siltumapgādes tarifi

Spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim

Siltumapgādes tarifi apstiprināti ar Kocēnu novada domes 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.219 (protokols Nr.11,1.§) “Par centralizētās siltumenerģijas apgādes tarifu apstiprināšanu Kocēnu novada teritorijā”