Ūdenssaimniecības tarifs

Spēkā no 2021.gada 1.aprīļa


   • Ūdensapgāde - 1,17 EUR/m3 bez PVN

   • Sadzīves kanalizācija - 1,55 EUR/m3 bez PVN

Ūdenssaimniecības tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.7 (protokols Nr.4,4.p.) "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifiem".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.7.


Kā tiek izskatīts un apstiprināts ūdenssaimniecības tarifs?

Siltumapgādes tarifi

Spēkā no 2021.gada 1.novembra

     • Bērzaines ciems - 63,69 EUR/MWh bez PVN

     • Kocēnu ciems - 58,22 EUR/MWh bez PVN

     • Rubenes ciems - 62,70 EUR/MWh bez PVN

     • Vaidavas ciems - 67,04 EUR/MWh bez PVN

     • Zilākalna ciems - 55,18 EUR/MWh bez PVN

Siltumapgādes tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021.gada 13.septembra lēmumu Nr.96 (protokols Nr.36,2.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.96.

Kādas izmaksas iekļauj siltumapgādes tarifā?

Ūdenssaimniecības tarifs

Spēkā līdz 2021.gada 31.martam


   • Ūdensapgāde - 0,89 EUR/m3 bez PVN

   • Sadzīves kanalizācija - 1,24 EUR/m3 bez PVN


Ūdenssaimniecības tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2017.gada 22.februāra lēmumu Nr.19 (protokols Nr.8,1.p.) "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifiem". Tarifs spēkā no 2017.gada 1.aprīļa.

Detalizēta informācija par apstiprināto ūdenssaimniecības tarifu pieejama SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.

Kā tiek izskatīts un apstiprināts ūdenssaimniecības tarifs?

Siltumapgādes tarifi

Spēkā līdz 2021.gada 31.oktobrim

Siltumapgādes tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.155 (protokols Nr.51,3.p) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.155.

Siltumapgādes tarifi

Spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim

Siltumapgādes tarifi apstiprināti ar Kocēnu novada domes 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.219 (protokols Nr.11,1.§) “Par centralizētās siltumenerģijas apgādes tarifu apstiprināšanu Kocēnu novada teritorijā”