Ūdenssaimniecības tarifs


      • Ūdensapgāde - 0,89 EUR/m3 bez PVN
      • Sadzīves kanalizācija - 1,24 EUR/m3 bez PVN


Ūdenssaimniecības tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2017.gada 22.februāra lēmumu Nr.19 (protokols Nr.8,1.p.) "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifiem". Tarifs spēkā no 2017.gada 1.aprīļa.

Detalizēta informācija par apstiprināto ūdenssaimniecības tarifu pieejama SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.

Kā tiek izskatīts un apstiprināts ūdenssaimniecības tarifs?

Siltumapgādes tarifi

Spēkā no 2018.gada 1.oktobra

Siltumapgādes tarifi apstiprināti ar Kocēnu novada domes 2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.219 (protokols Nr.11,1.§) “Par centralizētās siltumenerģijas apgādes tarifu apstiprināšanu Kocēnu novada teritorijā”

Detalizētu informāciju par konkrētā ciemata tarifu pieejama, izvēloties Jums interesējošo ciematu.

Kādas izmaksas iekļauj siltumapgādes tarifā?