Publiskojamā informācija

Vidējā termiņa darbības stratēģija

No 2019.gada līdz 2021.gadam

No 2022.gada līdz 2024.gadam

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

2020.gads

2021.gads

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

2020.gads

2021.gads

Atalgojuma politikas principi

Informācija par organizatorisko struktūru

Informācija par īpašuma struktūru

SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" 100% apmērā ir Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrība. SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiems


SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" nav saņēmusi un veikusi ziedojumus (dāvinājumus)

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība


SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" neveic ziedošanu (dāvināšanu) atbilstoši ???

Statūti