Par ūdens rādījumu nodošanu

Ūdens skaitītāja rādījumi jānolasa un jānoziņo katra mēneša pēdējā darba dienā, arī ja nav bijis ūdens patēriņš.

Skaitītāja rādījumus par attiecīgo periodu var noziņot līdz nākamā mēneša trešajam datumam izvēloties kādu no šiem, jums ērtāk izmantojamiem veidiem:

Ziņojot skaitītāju rādījumus jānorāda:

        • periods,
        • adrese, kurā atrodas skaitītājs,
        • klienta kods,
        • skaitītāja beigu rādījums atdalot ar punktu pilnos kubikmetrus no litriem.

Par attiecīgo norēķinu periodu, kad rādījumi nav iesniegti tiek piemērots vidējais ūdens patēriņš, dzīvokļos- iepriekšējo 3 mēnešu periodā, privātmājās -iepriekšējo 12 mēnešu periodā.

Rēķini tiek sagatavoti un izsūtīt līdz nākamā mēneša 15.datumam.

DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PATĒRIŅA STARPĪBAS VEIDOŠANĀS IEMESLIEM UN TO IESPĒJAMIEM SAMAZINĀŠANAS VARIANTIEM DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS SKATĀMA ŠEIT.