Iepirkumi

Malkas piegāde SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” katlu mājai 2019./2020.apkures sezonā (Id.Nr.KKS/TI-2/2019)

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 23.07.2019.
Iepirkuma procedūras rezultātu publicēšanas datums 14.08.2019.

Kurināmā piegāde SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” katlu mājām 2019./2020.apkures sezonā (Id.Nr.KKS/TI-1/2019)


Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu (malka, koksnes granulas). Paziņojums lasāms šeit.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu (koksnes šķelda). Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 27.06.2019.

Iepirkuma procedūras rezultātu publicēšanas datums 24.07.2019.

30.07.2019. (koksnes šķelda)

28.02.2019. veikti precizējumi nolikuma 7., 8., 9. un 10.pielikumā. Nolikumā izmaiņas izceltas ar dzeltenu krāsojumu.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 25.02.2019.

Precizējumu publicēšanas datums: 28.02.2019.


Iepirkuma procedūras rezultāta publicēšanas datums: 30.04.2019.

Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avotu efektivitātes paaugstināšana Kocēnu novadā: būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi (Id.Nr.KKS/ERAF-1/2019)

Iepirkuma procedūra pārtraukta . Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 07.02.2019.25.02.2019.

Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avotu efektivitātes paaugstināšana Kocēnu novadā: projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi (Id.Nr.KKS/ERAF-14/2018)

Iepirkuma procedūra pārtraukta . Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 07.12.2018.04.02.2019.

Kurināmā piegāde SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” katlu mājām 2018./2019.apkures sezonā (Id.Nr.KKS/TI-7/2018)

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 03.07.2018.
Publicēšanas datums: 01.08.2018.

Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana 3 katlu māju izbūves darbos (Id.Nr.KKS/ERAF-12/2018)

Iepirkuma procedūra pārtraukta nepietiekama finansējuma dēļ. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 14.05.2018.


Publicēšanas datums: 03.07.2018.

Kocēnu ciema NAI pārbūve jaudas palielināšanai (Id.Nr.KKS/ERAF-11/2018)


Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 10.05.2018.

Precizējuma publicēšanas datums: 11.05.2018.

Publicēšanas datums: 26.06.2018.

Ilgtermiņa aizņēmums ES līdzfinansētu projektu realizācijai (Id.Nr.KKS/TI-6/2018)

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 03.05.2018.Publicēšanas datums: 23.05.2018.

Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana Kocēnu ciema NAI pārbūves darbos (Id.Nr.KKS/ERAF-10/2018)

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 13.04.2018.


Publicēšanas datums: 14.05.2018.

Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana 3 katlu māju izbūves darbos (Id.Nr.KKS/ERAF-8/2018)

Iepirkuma procedūra pārtraukta nepietiekama finansējuma dēļ. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 13.04.2018.


Publicēšanas datums: 14.05.2018.

3 katlu māju projektēšana un būvniecība Kocēnu novadā (Id.Nr.KKS/ERAF-7/2018)


Iepirkuma procedūra pārtraukta nepietiekama finansējuma dēļ. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 09.04.2018.

Precizējuma publicēšanas datums: 09.05.2018.
Publicēšanas datums:03.07.2018.

Kocēnu ciema NAI pārbūve jaudas palielināšanai (Id.Nr.KKS/ERAF-9/2018)

Iepirkuma procedūra pārtraukta . Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 28.03.2018.


Publicēšanas datums: 27.04.2018.

Uzņēmuma energoaudita veikšana (Id.Nr.KKS/TI-5/2018)

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 13.03.2018.


Publicēšanas datums: 03.04.2018.

Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ezera ielā 5, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā energoefektivitātes paaugstināšanai (Id.Nr.KKS/TI-4/2018)

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 07.03.2018.Publicēšanas datums: 28.03.2018.

Uzņēmuma energoaudita veikšana (Id.Nr.KKS/TI-3/2018)

Iepirkuma procedūra pārtraukta nepietiekama finansējuma dēļ. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 27.02.2018.


Publicēšanas datums: 13.03.2018.

Kocēnu ciema NAI pārbūve jaudas palielināšanai (Id.Nr.KKS/ERAF-1/2018)

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 23.02.2018.

Publicēšanas datums: 28.03.2018.

Sadzīves kanalizācijas pievads ēkai Jāņa Ķenča iela 4, Kocēni (Id.Nr.KKS/ERAF-2/2018)

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 23.02.2018.


Publicēšanas datums: 03.04.2018.

Siltumtīkla pievada izbūve ēkām Jāņa Ķenča iela 4 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni (Id.Nr.KKS/ERAF-3/2018)

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 23.02.2018.


Publicēšanas datums: 03.04.2018.

Būvuzraudzība pakalpojuma sniegšana sadzīves kanalizācijas pievada ēkai Jāņa Ķenča iela 4, Kocēni izbūvei (Id.Nr.KKS/ERAF-4/2018)

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 23.02.2018.


Publicēšanas datums: 28.03.2018.

Būvuzraudzība pakalpojuma sniegšana siltumtrases pievadu ēkām Jāņa Ķenča iela 4 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni izbūvei (Id.Nr.KKS/ERAF-5/2018)

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 23.02.2018.


Publicēšanas datums: 28.03.2018.

Būvuzraudzība pakalpojuma sniegšana Kocēnu ciema NAI pārbūves darbos (Id.Nr.KKS/ERAF-6/2018)

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 23.02.2018.


Publicēšanas datums: 28.03.2018.