Iepirkumi

28.02.2019. veikti precizējumi nolikuma 7., 8., 9. un 10.pielikumā. Nolikumā izmaiņas izceltas ar dzeltenu krāsojumu.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 25.02.2019.

Precizējumu publicēšanas datums: 28.02.2019.


Iepirkuma procedūras rezultāta publicēšanas datums: 30.04.2019.

Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avotu efektivitātes paaugstināšana Kocēnu novadā: būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi (Id.Nr.KKS/ERAF-1/2019)

Iepirkuma procedūra pārtraukta . Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 07.02.2019.25.02.2019.

Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avotu efektivitātes paaugstināšana Kocēnu novadā: projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi (Id.Nr.KKS/ERAF-14/2018)

Iepirkuma procedūra pārtraukta . Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 07.12.2018.04.02.2019.

Kurināmā piegāde SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” katlu mājām 2018./2019.apkures sezonā (Id.Nr.KKS/TI-7/2018)

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 03.07.2018.
Publicēšanas datums: 01.08.2018.

Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana 3 katlu māju izbūves darbos (Id.Nr.KKS/ERAF-12/2018)

Iepirkuma procedūra pārtraukta nepietiekama finansējuma dēļ. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 14.05.2018.


Publicēšanas datums: 03.07.2018.

Kocēnu ciema NAI pārbūve jaudas palielināšanai (Id.Nr.KKS/ERAF-11/2018)


Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 10.05.2018.

Precizējuma publicēšanas datums: 11.05.2018.

Publicēšanas datums: 26.06.2018.

Ilgtermiņa aizņēmums ES līdzfinansētu projektu realizācijai (Id.Nr.KKS/TI-6/2018)

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 03.05.2018.Publicēšanas datums: 23.05.2018.

Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana Kocēnu ciema NAI pārbūves darbos (Id.Nr.KKS/ERAF-10/2018)

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 13.04.2018.


Publicēšanas datums: 14.05.2018.

Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana 3 katlu māju izbūves darbos (Id.Nr.KKS/ERAF-8/2018)

Iepirkuma procedūra pārtraukta nepietiekama finansējuma dēļ. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 13.04.2018.


Publicēšanas datums: 14.05.2018.

3 katlu māju projektēšana un būvniecība Kocēnu novadā (Id.Nr.KKS/ERAF-7/2018)


Iepirkuma procedūra pārtraukta nepietiekama finansējuma dēļ. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 09.04.2018.

Precizējuma publicēšanas datums: 09.05.2018.
Publicēšanas datums:03.07.2018.

Kocēnu ciema NAI pārbūve jaudas palielināšanai (Id.Nr.KKS/ERAF-9/2018)

Iepirkuma procedūra pārtraukta . Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 28.03.2018.


Publicēšanas datums: 27.04.2018.

Uzņēmuma energoaudita veikšana (Id.Nr.KKS/TI-5/2018)

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 13.03.2018.


Publicēšanas datums: 03.04.2018.

Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ezera ielā 5, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā energoefektivitātes paaugstināšanai (Id.Nr.KKS/TI-4/2018)

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 07.03.2018.Publicēšanas datums: 28.03.2018.

Uzņēmuma energoaudita veikšana (Id.Nr.KKS/TI-3/2018)

Iepirkuma procedūra pārtraukta nepietiekama finansējuma dēļ. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 27.02.2018.


Publicēšanas datums: 13.03.2018.

Kocēnu ciema NAI pārbūve jaudas palielināšanai (Id.Nr.KKS/ERAF-1/2018)

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 23.02.2018.

Publicēšanas datums: 28.03.2018.

Sadzīves kanalizācijas pievads ēkai Jāņa Ķenča iela 4, Kocēni (Id.Nr.KKS/ERAF-2/2018)

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 23.02.2018.


Publicēšanas datums: 03.04.2018.

Siltumtīkla pievada izbūve ēkām Jāņa Ķenča iela 4 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni (Id.Nr.KKS/ERAF-3/2018)

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu. Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 23.02.2018.


Publicēšanas datums: 03.04.2018.

Būvuzraudzība pakalpojuma sniegšana sadzīves kanalizācijas pievada ēkai Jāņa Ķenča iela 4, Kocēni izbūvei (Id.Nr.KKS/ERAF-4/2018)

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 23.02.2018.


Publicēšanas datums: 28.03.2018.

Būvuzraudzība pakalpojuma sniegšana siltumtrases pievadu ēkām Jāņa Ķenča iela 4 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni izbūvei (Id.Nr.KKS/ERAF-5/2018)

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 23.02.2018.


Publicēšanas datums: 28.03.2018.

Būvuzraudzība pakalpojuma sniegšana Kocēnu ciema NAI pārbūves darbos (Id.Nr.KKS/ERAF-6/2018)

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta (nav saņemti piedāvājumi). Paziņojums lasāms šeit.

Publicēšanas datums: 23.02.2018.


Publicēšanas datums: 28.03.2018.